Handelsbetingelser

   

 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på zeromike.dk Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen.
 

Emballage og varens stand, når du sender den tilbage

Fortrydelsesretten kan kun benyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde og med ubrudt originalemballage. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du åbner eller bruger varen på en måde, som forringer varens gensalgsværdi væsentligt.
 

Hvis du fortryder dit køb

Hvis du fortryder dit køb, skal du rette henvendelse til Zero Mike Armory per mail til shop@zeromike.dk med henblik på at få et returnummer. Dette returnummer skal påføres returpakken samt skrives på en følgeskrivelse, der vedlægges varen. Her skal påføres årsag til returnering samt dit registrerings og kontonummer, hvortil vi kan refundere varens købspris.

 

Varene sendes til:
 

Zero Mike Armory
Ny Kærvej 31
9000 Aalborg

Der tages generelt forbehold for fejl i varebeskrivelser og varepriser.
 

Du får naturligvis beløbet for varen du returnerer refunderet

Hvis du fortryder dit køb, får du varens pris refunderet. Beløbet bliver overført direkte til din konto, når du har oplyst denne jvf. ovenfor, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.
 
Eneste omkostning du har er portoen fra os til dig og retur til os.


Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af faktura eller ordrebekræftelsen samt en følgeskrivelse, der vedlægges varen. Her påføres årsag til returnering samt registrerings og kontonummer, hvortil du ønsker købsbeløbet refunderet.
 
Bemærk!

Vi afviser enhver pakke sendt pr. efterkrav.


Betingelser i forbindelse med køb af våben


Jævnfør gældende våbencirkulære, sælges våben kun til personer eller foreninger, der har opnået eller kan opnå hhv SKV2 og SKV4 våbenpåtegning.

 

Når du bestiller et våben hos Zero Mike Armory, vil du modtage en faktura på det samlede beløb, og efter indbetaling vil du modtage en mail med våbnets data til brug ved søgning på Politoets hjemmerside eller en pre-udfyldt SKV ansøgning, hvis der er tale om et skytteforeningsvåben, som blot mangler dine og din formands personlige oplysninger.

Når du modtager din våbentilladelse/SKV, skal du fremsende kopi af denne samt bopi af billede-id. Når vi har modtaget disse, kan vi lave en afsluttende 0-kr. faktura, hvorpå Politiets journalnr. eller SKV ID fremgår.  Herefter kan våbnet afhentes, eller vi kan arrangere kurértransport til din adresse. 


Betingelser i forbindelse med køb af ammunition


Salg af ammunition sker kun mod fremvisning af gyldig SKV kort, riffeltilladelse samt kørekort. Efter bestilling vil du blive kontaktet enten via mail eller telefon, hvor vi beder dig indsende et billede/scan af SKV kort og kørekort. Du kan derfor nedsætte behandlingstiden ved at indsende disse oplysninger pr email, samtidig med afgivelse af bestilling. Vi gemmer dine oplysninger i tilfælde af fremtidige køb, og for at kunne redegøre for, at vore kunder har den fornødne tilladelse til at købe en given ammunition af os.


Betingelser i forbindelse med køb af genladningskomponenter


Salg af genladningskomponenter, det være sig: krudt, projektiler, fænghætter og patronhylstre, sker kun mod fremvisning af gyldig genladningstilladelse. Efter bestilling vil du blive kontaktet enten via mail eller telefon, hvor vi beder dig indsende et scan/billede af din genladningstilladelse samt scan/billede af noget billede-id. Du kan derfor nedsætte behandlingstiden ved at indsende dette pr e-mail, samtidig med afgivelse af bestilling. Vi gemmer dine oplysninger i tilfælde af fremtidige køb, og for at kunne redegøre for, at vore kunder har den fornødne tilladelse til at købe en given genladningskomponent af os.

 

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Når du handler på http://zeromike.dk/ har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
 
Varen sendes til:

Zero Mike Armory
Ny Kærvej 31
9000 Ålborg
 

Vi har brug for følgende information når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
 
 Bemærk!

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Har du været i kontakt med os pr. telefon eller email på forhånd, vil vi typisk tilsende en returlabel.

 

Reklamation på våben

Oplever du fejl/mangler ved et våben du har købt hos os, skal vi have det ind til undersøgelse og evaluering. Vi skal have en så tydelig og udførlig beskrivelse af problemet, for at lette diagnosticeringen. Viser våbnet sig at være behæftet med en eller flere fejl, vil disse blive forsøgt udbedret in-house, alternativt hos en dansk bøssemager. Viser dette sig ikke at være muligt, sendes våbnet tilbage til producenten. Er våbnet stadig indenfor garanti, vil vi, og eventuelt producenten, dække alle udgifter forbundet med transport og udbedring af fejl, således at kunden får et funktionelt våben tilbage, uden at blive pålagt udgifter hertil.

I så fald der ikke kan konstateres nogle fejl ved våbnet, vil udgifter forbundet med transporten blive pålagt ejeren. Der vil endvidere blive opkrævet et gebyr på 500 kr. per indleveret våben. Dette dækker udgifter forbundet med testskydning af våbnet; transport til og fra skydebane samt udgifter til ammunition.


Nogle fejl som f.eks. fødefejl og udtrækningsfejl, kan udbedres/rettes ved justering af kundens skydeteknik eller med skift af ammunitionstype eller olietype. Dette betragter vi som almindelig rådgivning, for hvilket der ikke pålægges nogle gebyrer. Fejlsøgning af eventuelle problemer, vil altid starte her, da korrekt skydeteknik som oftest er afgørende for våbnets funktionalitet.
 

Betingelser for betaling med kreditkort

Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet på din konto når varen afsendes.

 

Ejerskab af bestilte/fakturerede varer

Zero Mike Armory beholder ejerskab af bestilte/fakturerede varer indtil fuld betaling for disse er sket. 


Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på http://zeromike.dk/ har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Zero Mike Armory og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 
Direktøren, Morten Warrer Jacobsen for http://zeromike.dk/  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på http://zeromike.dk/ er Andreas Danko Thomsen.

Pt. opbevares de generelle kundeoplysninger i vores webshop, der ikke er krypteret. Vi arbejder på en løsning, hvor hele vores kundekartotek vil blive krypteret. SKV:ID samt genladningstilladelser er lokaliseret på en lokal og sikret computer.
 
Oplysninger afgivet til http://zeromike.dk/ videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Som registreret hos Zero Mike Armory har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Andreas Danko Thomsen via e-mail shop@zeromike.dk