FAQ

Opbevaring af kundevåben

Vi opbevarer generelt ikke våben for kunder, men vil kan være behjælpelig i.f.m. f.eks. klubskifte, skifte ved dødsbo o.lign. Det vil altid vil komme an på en individuel vurdering. Da der bruges en del tid med ind- og udskrivning af våben fra våbenbog, af- og nyregistrering, koster opbevaring kr. 300 pr. våben pr. påbegyndt måned.

 

Afhentning af våben fra aution og videreforsendelse af disse

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde afhentning og forsendelse af våben købt på autioner m.m. og ej heller forsendelse af disse. Vi kan heller ikke assistere med import af våben købt udenlands af 3. part og heller ikke importere disse.